ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inloggen via eHerkenning op Werk.nl uitgesteld

Eerder is aangekondigd dat Werk.nl per 24 juni 2023 overstapt naar een inlogsysteem via eHerkenning. Met de invoer van dit inlogsysteem wordt Werk.nl alleen nog maar toegankelijk voor medewerkers die een persoonlijk account hebben van eHerkenning.

Van leden ontvingen wij de afgelopen weken meerdere signalen dat zij hierdoor werden overvallen. Voor deze zorg van onze leden hebben wij ons dan ook ingezet en aan UWV verzocht om de geplande ingangsdatum te verschuiven. In reactie hierop heeft UWV aangegeven de aansluiting van Werk.nl op eHerkenning uit te stellen tot medio juli. Zodra de exacte ingangsdatum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Voor praktische informatie en ondersteuning heeft UWV een speciaal team ingericht. U kunt dit team bereiken via de UWV Telefoon Werkgevers op 088 – 898 92 95.

Gerelateerde artikelen