ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Intervisiebijeenkomsten: sparren met MKB-collega's

Er komt als kleine ondernemer veel op u af. Zo heeft u heeft minder staf of specialisten dan grote ondernemingen en toch moet u aan dezelfde wet- en regelgeving voldoen. De mkb-ondernemer in de flexbranche heeft daarom vaak veel inhoudelijke kennis van het uitzendvak en wet- en regelgeving. Toch kan het fijn zijn om die wet- en regelgeving nog eens goed uitgelegd te krijgen, om verbanden te leggen of om vraagstukken met andere ondernemers te delen.

De intervisiebijeenkomsten Sparren met mkb-collega’s zijn een mix van kennisoverdracht en kennisuitwisseling. ABU-leden sparren tijdens deze sessies met andere ondernemers met gelijksoortige uitdagingen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor DGA’s van uitzendondernemingen tot een omzet van maximaal ongeveer 7 miljoen euro.

Het doel van de intervisie is om een vaste groep van ondernemers bij elkaar te brengen, die drie tot vijf maal per jaar (tenminste een jaar) bij elkaar komen. Zij wisselen hun ervaringen en kennis als ondernemer in de flexbranche uit. Door te kiezen voor meerdere bijeenkomsten in een vaste groep, ontstaat er een vertrouwelijke setting met meer kennis van elkaars onderneming. Dit kan tot meer uitwisseling van kennis leiden.

Meer informatie of interesse? Meld u aan of neem contact op met Denise Groot via ledenservice@abu.nl of 020 655 82 08.

Gerelateerde artikelen