ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Invoering CO2-registratieplicht personenmobiliteit uitgesteld

De verplichte registratie van CO2-uitstoot door het reisverkeer van werknemers wordt een half jaar uitgesteld. In plaats van op 1 januari 2024, zal dit pas vanaf 1 juli 2024 van kracht zijn. Werkgevers met honderd of meer werknemers moeten vanaf die datum jaarlijks gegevens moeten rapporteren over woon-werk- en zakelijke reizen.

Optie rapporteren vanaf 1 januari 2024

Dit uitstel is het gevolg van advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om verduidelijking in de toelichting van het besluit, voordat de regel van kracht wordt. Werkgevers hebben de keuze om wél al op 1 januari 2024 te beginnen met rapporteren, als ze dat willen. Voor werkgevers die liever wachten tot 1 juli 2024, worden de gegevens van het eerste halfjaar van 2024 gebruikt om het hele jaar te schatten.

Aangepaste rapportage voor uitzendbureaus

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt er gewerkt aan een aangepaste rapportagemethode voor uitzendbureaus.

Gerelateerde artikelen