ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

NIS2: de nieuwe wet voor digitale veiligheid

Vanuit Europa komt een nieuwe richtlijn: NIS2. Die gaat in op 17 oktober 2024. Een flink aantal bedrijven zal verplicht maatregelen moeten gaan nemen op het vlak van cybersecurity. Het gaat om essentiële en belangrijke NIS2 bedrijven met een omzet boven de 10 miljoen of meer dan 50 medewerkers.

De NIS2 regelgeving brengt belangrijke verplichtingen met zich mee voor uw organisatie, vooral als deze valt onder de categorie essentiële en belangrijke bedrijven. Dit houdt in dat u niet alleen uw eigen cyberbeveiliging moet versterken, maar ook verantwoordelijkheid draagt voor de digitale veiligheid binnen uw toeleveringsketen.

Ook als u toeleverancier van een ‘NIS2 bedrijf’ bent, is de impact aanzienlijk. Uw klanten zullen namelijk eisen gaan stellen aan de cyberveiligheid van uw bedrijf op allerlei fronten.

Op www.samendigitaalveilig.nl vindt u informatie over cybersecurity in het algemeen maar ook specifieke informatie over NIS2. Ook staan er webinars voor u klaar, meld u hiervoor aan en zorg dat u voorbereid bent!

Gerelateerde artikelen