ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oproep: deelname werkgroep Loonbeslagen

Overleg en presentatie

Uitzendwerkgevers hebben vaak te maken met uitzendkrachten met schuldenproblematiek en loonbeslagen. Dit hebben we onlangs ook bij u geïnventariseerd. De ABU heeft in 2017 een werkgroep Loonbeslagen ingericht. Het doel is om het afhandelproces van loonbeslagen eenvoudiger te maken.

Wat doen we in de werkgroep?

In de werkgroep zitten:

  • ABU-leden
  • De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
  • Incassopartij Cannock Chase

We volgen relevante wet- en regelgeving, wisselen informatie uit en definiëren met elkaar acties om tot procesverbetering te komen.

Dit gaat met kleine stapjes, maar we zijn al erg blij met de informatie-uitwisseling die er nu is tussen de partijen.

Doe mee

Wij breiden de werkgroep graag uit met meer ABU-leden en incassopartijen. De werkgroep komt minstens twee keer per jaar bij elkaar.

Wilt u deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met Wouter Klomp: klomp@abu.nl.

Gerelateerde artikelen