ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vergeet u het schriftelijkheidsvereiste niet?

Het schriftelijkheidsvereiste is een van de criteria om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans. Ondertekening moet voor 1 april zijn geregeld. Dit betekent dat u nog twee weken de tijd heeft om dit op orde te maken.

Dit bericht is ter herinnering. Wij informeerden u eind vorig jaar dat werkgevers drie maanden uitstel hebben gekregen voor het op orde maken van het schriftelijkheidsvereiste voor onbepaalde-tijdcontracten met een ingangsdatum van voor 1 januari 2020.

De ondertekening van arbeidsovereenkomst of addendum mag ook digitaal. Lees hier hoe u dat kunt organiseren.

Gerelateerde artikelen