ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet bescherming klokkenluiders stelt strengere eisen aan interne meldprocedure

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt. De Nederlandse wetgeving is aangepast om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen. De Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders is nu de Wet bescherming klokkenluiders geworden. Deze wet stelt strengere eisen aan de interne meldprocedure.

Ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers tellen als medewerkers

Voorheen moesten werkgevers met meer dan 50 medewerkers al een interne meldprocedure hebben om meldingen van vermoedelijke misstanden binnen hun organisatie te behandelen. Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders tellen hierbij behalve de werknemers die bij u in dienst zijn, ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers mee, mits zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Interne meldprocedure aanpassen voor 17 december 2023

Private werkgevers met minimaal 250 werknemers moesten al een interne meldprocedure hebben vastgesteld die aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders voldoet. Private werkgevers met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun interne meldprocedure aan te passen.

Checklist en meer informatie

De nieuwe wettelijke eisen kunt u lezen in artikel 2 van de Wet bescherming klokkenluiders. Voor een duidelijk overzicht van wat u inhoudelijke moet vastleggen in de meldprocedure adviseren wij u de ‘Checklist interne meldprocedure Wet bescherming klokkenluiders’ te downloaden en raadplegen.

Gerelateerde artikelen