ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet op de Identificatieplicht (WID)

Van nieuwe arbeidskrachten moet de identiteit worden vastgesteld: dat geldt ook voor uitzendkrachten. Als de identiteit niet is vastgesteld, mag de nieuwe arbeidskracht nog niet beginnen.

Verificatie in vijf stappen

Het Stappenplan Verificatieplicht maakt het eenvoudiger om aan uw verificatieplicht te voldoen. In maximaal vijf stappen ziet u of de nieuwe medewerker voor u mag werken en hoe u de identiteit vaststelt. Het maakt duidelijk wat u moet controleren en welke gegevens u als werkgever moet administreren. Voorkom mogelijke illegale tewerkstelling en boetes.

Gerelateerde artikelen