ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wouter Klomp verlaat de ABU

Wouter Klomp, beleidsadviseur Bedrijfsprocessen, vertrekt met ingang van 1 september bij de ABU. Wouter was sinds 2019 verantwoordelijk voor de regeldruk- en digitaliseringdossiers en spande zich in voor uitvoerbare wet- en regelgeving.

Daarnaast was hij secretaris van SETU, voorzitter van de commissie softwareleveranciers en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan onze samenwerking met Geldfit.

Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol als Relatiemanager Publieke Sector bij Alliander.

Gerelateerde artikelen