ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanpassingen in brochure Werken onder de 18

De tekst in de brochure Werken onder de 18 is geactualiseerd. Er is onder andere iets gewijzigd in de tekst over de verandering in het wettelijk minimumloon: dit is niet per dag, week of maand, maar per uur. Verder staan in deze brochure nog steeds alle algemene en specifieke regels die volgens de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers onder de 18 jaar. De regels zijn per leeftijdscategorie beschreven.

Gerelateerde artikelen