ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

uitzendkracht-cao-zwangerschap

Alle werknemers hebben momenteel recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Op 1 juli aanstaande zal het tweede deel van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking treden. Vanaf dat moment hebben alle werknemers recht op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De ABU-cao kent geen aanvulling tot 100% van het dagloon.

De verlofrechten van de partner komen er vanaf 1 juli als volgt uit te zien:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling.
  • Geboorteverlof gedurende éénmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling waarbij het verlof binnen vier weken na de geboorte moet worden opgenomen.
  • Aanvullend geboorteverlof gedurende vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. Hier bestaat alleen recht op als het geboorteverlof tijdig is opgenomen.
  • Ouderschapsverlof is 26 maal de wekelijkse arbeidsduur waarbij dit verlof tot de 8e verjaardag van het kind kan worden opgenomen.

Meer informatie voor ABU-leden

Bekijk de FAQ op het ledennet of neem contact op met de helpdesk.

Gerelateerde artikelen