ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-leden stemmen in met nieuwe cao

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben in december een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. In de Algemene ledenvergadering van 11 januari 2023 hebben de leden van de ABU ingestemd met de gemaakte cao-afspraken.

Als ook de leden van de overige cao-partijen akkoord gaan, is er een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Het akkoord wordt vervolgens omgezet naar concrete cao-teksten. Zodra die klaar zijn, verspreiden wij die uiteraard direct. Over verdere voorlichting en informatievoorziening hoort u binnenkort meer. 

Vragen?

Met vragen over de cao kunt u terecht bij onze Helpdesk (helpdesk@abu.nl).

Gerelateerde artikelen