ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU start nieuwe Werkgroep Onderwijs

Uitzendkrachten: ook in het onderwijs

De uitzendsector voorziet in oplossingen voor de personeelsproblematiek in het onderwijs. Dit wordt door de buitenwereld echter niet altijd gezien. In de publiciteit en de politiek wordt uitzenden vaak als als onderdeel van het probleem beschreven. Gelet hierop zijn recent een aantal uitzendondernemingen die (onder meer) de onderwijssector bedienen, bij de ABU bijeengeweest om de problematiek te bespreken en hoe de sector op een positieve wijze onder de aandacht kan worden gebracht, bijvoorbeeld door middel van een keurmerk.

Dit overleg bleek in een behoefte te voorzien. Daarom is besloten om verder te gaan als werkgroep. De werkgroep zal periodiek bij elkaar komen, een en ander afhankelijk van de actualiteit, om input te leveren voor het werk van de ABU.

Aanmelding Werkgroep Onderwijs

Bent u ABU-lid en als uitzender of payroller actief in het onderwijs en mocht u willen deelnemen aan deze werkgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Dick Voortman, voortman@abu.nl

Gerelateerde artikelen