ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Akkoord CAO voor Uitzendkrachten 2024

Nadat eerder al de leden van de ABU en NBBU met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao hadden ingestemd, is ook de stemming onder de leden van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie positief verlopen.

Daarmee is er een definitief akkoord bereikt over een nieuwe cao, met een looptijd van 1 april 2024 – 6 januari 2025. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de afspraken in de cao-tekst. Daarna zal de cao worden aangemeld bij het Ministerie SZW en zal een verzoek tot algemeen verbindendverklaring worden ingediend.

Gerelateerde artikelen