ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AVV voor ABU-CAO tot 1 september 2019 en SFU-CAO tot 1 juni 2019

De ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO-SFU kenden een looptijd tot 1 juni 2019. Aangezien geen van de partijen de cao’s hebben opgezegd, zijn beide cao’s ongewijzigd verlengd met een jaar. Beide cao’s eindigen nu op 1 juni 2020.

Partijen bij beide cao’s hebben bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gedaan de avv ongewijzigd te verlengen. Het besluit is op 27 mei jl. genomen en zal vermoedelijk 29 mei worden gepubliceerd in de Staatscourant. Wanneer dit niet lukt, is de publicatiedatum waarschijnlijk later, aangezien de Staatscourant niet verschijnt in verband met Hemelvaart. U kunt de website www.officielebekendmakingen.nl raadplegen om te zien of het besluit daar is gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen