ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AVV voor SFU-CAO tot 1 januari 2024

De huidige SFU-CAO loopt tot en met 31 december 2023. Partijen hebben bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gedaan de cao algemeen verbindend te verklaren. Het besluit is op 17 oktober gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee op 18 oktober algemeen verbindend verklaard. De avv loopt tot het einde van de looptijd van de cao, te weten 31 december 2023.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen