ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Berekening roostervrije dagen (ADV) in geld voor bouwplaatswerknemers

Tot op heden was de Cao Bouw en Infra niet eenduidig over de berekening van ADV in geld voor bouwplaatswerknemers. Daardoor kon de berekening uit artikel 17 lid 5g van de ABU-cao toegepast worden. Daarmee was het resultaat een ADV-toeslag van 7,87% (20/254). Meer mocht, minder mocht niet.

In de nieuwe Cao Bouw en Infra (per 1 januari 2023) is een wijziging in de tekst van Bijlage 7 opgenomen als het gaat om de waarde van een ADV-dag. In Bijlage 7 staat de volgende aanvulling:

‘Per roostervrije dag die in geld wordt vergoed, geldt een adv-compensatie van 0,4%.’

Voor een bouwplaatswerknemer komen we met deze berekening op een ADV-toeslag van 8% (20 ADV-dagen x 0,4%). Omdat de Cao Bouw en Infra nu wel een eenduidige berekeningsmethode heeft, moet deze nu worden toegepast en mag de ABU-berekening niet meer worden gebruikt.

Voor een UTA-werknemer was in de vorige Cao Bouw en Infra al duidelijkheid over de berekening van ADV in geld, nl. 0,4% per ADV-dag. Omdat een uitzendkracht in een UTA-functie recht heeft op 17 ADV-dagen, kom je voor UTA  op een ADV-toeslag van 6,8%.

De nieuwe Cao Bouw en Infra (pdf) is te vinden op de site van Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid.

Joyce van Dillen, helpdesk@abu.nl

Gerelateerde artikelen