ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verantwoord de besteding van duurzame inzetbaarheid op jaarrekening

In de ABU-audit, de controle voor het lidmaatschap, wordt onder andere gecontroleerd of u de besteding van duurzame inzetbaarheid heeft verantwoord. Het valt ons de afgelopen periode op dat veel leden hier een afwijking op hebben. De besteding wordt weliswaar gedaan, maar veel leden denken niet aan de verantwoording. Het kost u veel tijd als u dit op een later moment alsnog moet regelen. Wanneer de boekhouder of accountant de besteding eenmaal in de jaarrekening heeft opgenomen, zullen zij dat het jaar erna niet snel meer vergeten.

De besteding ter bevordering van duurzame inzetbaarheid is een belangrijk artikel in de CAO voor Uitzendkrachten. Deze besteding van een uitzendonderneming zorgt ervoor dat een uitzendkracht scholing kan krijgen. Hierdoor wordt de kracht uiteindelijk beter en is hij langer inzetbaar. In de cao is opgenomen dat iedere uitzendonderneming 1,02% van het feitelijk loon van een uitzendkracht in fase A moet besteden aan het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de kracht. In artikel 30 kunt u terugvinden wat dat precies inhoudt.

Onderdeel van deze bepaling is dat u de besteding verantwoordt in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Voorheen had u ook de verplichting om deze aan de SNCU te sturen. In de huidige cao hoeft u deze alleen nog aan de SNCU te verstrekken wanneer zij hierom vraagt. Tegelijk met deze aanpassing hebben we ervoor gezorgd dat de besteding een jaar later mag plaatsvinden, zodat u kunt ‘sparen’ voor een groot scholingsproject. Ook mag de besteding binnen het concern worden gedaan.

In de komende Reflex wordt aandacht besteed aan hoe u de gelden kunt besteden. Ook op Mijn ABU kunt u meerdere FAQ’s vinden over het onderwerp.

Laura Spangenberg (spangenberg@abu.nl)

 

Gerelateerde artikelen