ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bookmark onze nieuwe webshop

De ABU heeft een nieuwe webshop. U bestelt er bijvoorbeeld de CAO voor Uitzendkrachten. Er zijn ook andere publicaties te vinden over actuele kwesties in de wereld van werk. Bijvoorbeeld onze whitepapers over de Wet arbeidsmarkt in balans en platformwerk, en onze factsheet over uitzendwerk.

Ook onze leden kunnen terecht in de webshop, bijvoorbeeld voor een proefnummer van ledenblad Reflex en campagnemateriaal.

Gerelateerde artikelen