ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Brochure Werken onder de 18 geactualiseerd

De tekst in de brochure Werken onder de 18 is geactualiseerd. Zo staan er nu de minimumjeugdlonen in die gelden per 1 juli 2023. Verder staan in deze brochure nog steeds alle algemene en specifieke regels die volgens de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers onder de 18 jaar. De regels zijn per leeftijdscategorie beschreven.

Gerelateerde artikelen