ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Cao-teksten en -bijeenkomsten

Wij werken met de vakbonden hard aan de concrete cao-teksten. Binnenkort hopen wij deze te kunnen verspreiden. Dat zou betekenen dat het cao-boekje hopelijk eind maart/begin april zal verschijnen. De pdf’s plaatsen we uiteraard eerder op onze website.

Hierbij alvast de data van de voorlichtingsbijeenkomsten van maart en april:

  • 20 maart 2023 omgeving Tilburg
  • 21 maart 2023 omgeving Assen
  • 24 maart 2023 omgeving Badhoevedorp
  • 14 april 2023 omgeving Arnhem

Vanaf volgende week kunt u zich hiervoor aanmelden. Daarnaast worden er ook online bijeenkomsten georganiseerd. Zowel de fysieke als de online bijeenkomsten zijn exclusief voor leden. Er zullen ook sessies voor derde partijen georganiseerd worden.

Workshop
Speciaal met betrekking tot het onderwerp arbeidsongeschiktheid willen wij u wijzen op de workshop Eigenrisicodragen: ja of nee? die op 13 februari en 9 maart door de ABU wordt verzorgd. Uiterlijk 1 april moet u bekendmaken of u per 1 juli 2023 wel of niet verder wilt als eigenrisicodrager ZW/WGA. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan raden wij aan de workshop te volgen. De genoemde data zitten vol. Wij kijken naar een mogelijkheid voor een derde workshop.

Gerelateerde artikelen