ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO voor Uitzendkrachten aangepast na uitspraak Hoge Raad fictie uitzendbeding

ABU en NBBU hebben met bonden afgesproken om de teksten van de CAO voor Uitzendkrachten zo minimaal mogelijk aan te passen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 17 maart 2023. Dit is noodzakelijk om de cao eenduidig uitlegbaar en begrijpelijk te houden.

Door de uitspraak werd immers een streep gezet door het einde van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte. Het einde van deze uitzendovereenkomst is van 17 maart tot 1 juli alleen nog mogelijk bij opzegging van de opdracht door de opdrachtgever. Wat er dan wel van toepassing is, werd niet geregeld door de cao.

Let op dat de situatie per 1 juli weer wijzigt. Cao-partijen hadden immers al afgesproken dat de uitzendovereenkomst met beding bij ziekte dan ook niet meer bij opzegging door de opdrachtgever kan eindigen.

Op onze cao-pagina treft u de aangepaste teksten aan. Ook is er een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Tot slot willen wij u hierbij informeren dat het verzoek tot algemeen verbindendverklaring inmiddels is gedaan bij SZW. Wij wachten nu tot de cao ter visie wordt gelegd.

Gerelateerde artikelen