ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 31 mei 2021. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.

Zie voor de bekendmaking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2624.html

Naar aanleiding van het verzoek tot avv is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door partijen bij de cao DPA. Dit verzoek is afgewezen. Partijen bij de cao DPA hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het niet verlenen van dispensatie.

Gerelateerde artikelen