ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO voor Uitzendkrachten versie januari 2020

De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten staat nu integraal op onze website.

In deze aangepaste versie is onder andere een artikel toegevoegd: artikel 36a De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU). Ook is toegevoegd de pensioenpremie voor 2020.

Lees hier de integrale tekst van deze geüpdatete cao.

De aanpassingen zijn ook verwerkt in de Engelse en Poolse vertaling.

Momenteel wordt de papieren versie van de cao herdrukt. Deze is eind januari weer beschikbaar. U kunt hem wel al bestellen in de webshop.

Gerelateerde artikelen