ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Cao-wijzigingen per 1 juli 2023

Zoals u weet heeft de Algemene Ledenvergadering van de ABU ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO voor Uitzendkrachten 2023.

Intussen hebben ook de achterbannen van de NBBU en de vakbonden ingestemd.

Dit heeft tot gevolg dat op 1 juli 2023 een aantal wijzigingen ingaan ten opzichte van de huidige cao. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve teksten. Zodra deze bekend zijn, delen we deze met u.

De wijzigingen hebben betrekking op:

  • het verzilveren van werkervaring (inschaling en periodieken)
  • de uitbreiding van de inlenersbeloning (toeslagen en kostenvergoedingen)
  • de transitievergoeding
  • de regeling rond arbeidsongeschiktheid (uitzendbeding bij ziekte)

Deze wijzigingen kunnen veel vragen met zich meebrengen. De komende periode zullen wij u via ABU-Nieuws dan ook nauwgezet op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook gaan we informatiebijeenkomsten organiseren voor ABU-leden. Daarnaast gaat de ABU zorgen dat belangrijke partijen in de sector goed worden geïnformeerd.

Workshop
Speciaal met betrekking tot het onderwerp arbeidsongeschiktheid willen wij u wijzen op de workshop Eigenrisicodragen: ja of nee? die op 13 februari en 9 maart door de ABU wordt verzorgd. Uiterlijk 1 april moet u bekendmaken of u per 1 juli 2023 wel of niet verder wilt als eigenrisicodrager ZW/WGA. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan raden wij aan de workshop te volgen.

Gerelateerde artikelen