ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Deze zomer: cao-voorlichtingsbijeenkomsten voor leden

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cao, organiseren wij in augustus en september door het hele land voorlichtingsbijeenkomsten.

Bent u ABU-lid en wilt u een bijeenkomst bijwonen? Op het ABU-ledennet staan de data en locaties en kunt u zich aanmelden.

Gerelateerde artikelen