ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Einddatum in fase A-overeenkomsten met uitzendbeding

Zoals u weet kan vanaf 1 juli aanstaande het uitzendbeding niet meer ingeroepen worden bij en tijdens ziekte van de uitzendkracht. Deze heeft vanaf dat moment recht op loondoorbetaling van maximaal twee jaar tot het moment van beter melden of tot het einde van de uitzendovereenkomst. Dit geldt ook voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2023.

Gaat u uitzendovereenkomsten aan met uitzendbeding? Dan is het dus nu al belangrijk om hierin een einddatum op te nemen. Zo houdt u controle op de periode van loondoorbetaling.

In de nieuwe cao-tekst wordt opgenomen dat opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde inlener ten minste voor de duur van vier weken moeten worden aangegaan, net als bij de overeenkomsten zonder uitzendbeding nu al het geval is.

Meer over deze en andere cao-wijzigingen kunt u lezen in het onderhandelingsresultaat over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Zodra de nieuwe cao-tekst definitief is, publiceren wij nieuwe modelovereenkomsten voor onze leden.

Gerelateerde artikelen