ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gewijzigd ABU-loongebouw algemeen verbindend verklaard

Met ingang van 1 juli jl. zijn de minimumlonen gewijzigd en per 2 juli is het ABU-loongebouw verhoogd met 1,84%. Met ingang van 28 juli is artikel 28 lid 2, waarin dit is opgenomen, algemeen verbindend verklaard. Dit houdt in dat ook niet-ABU-leden vanaf dat moment de verhoogde schalen uit het ABU-loongebouw moeten toepassen. Het verhoogde WML-loon moest door ongebonden ondernemingen direct per 1 juli worden toegepast.

Tevens is een kleine correctie doorgevoerd in de artikelen 60 lid 14 en 64 lid 2, waarin per abuis nog werd uitgegaan van 24 vakantiedagen in plaats van 25. Het aantal bovenwettelijke dagen is in beide artikelen gewijzigd naar vijf.

Gerelateerde artikelen