ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kostprijselementen 2024 geactualiseerd

Zoals elk jaar voorziet de ABU in informatie over de kostprijselementen met de opbouw en grondslagen van de directe, loongerelateerde kosten. De kostprijselementen per 1 januari 2024 en de toelichting hierop zijn nu beschikbaar op Mijn ABU.

Bereken de (loon)kosten van uw flexkrachten

De kostprijsdocumentatie vormt een leidraad voor het vaststellen van uw individuele, eigen kostprijs. Met de toelichting op de kostprijselementen informeert de ABU over de algemene, objectiveerbare variabelen. Op basis hiervan en in combinatie met eigen bedrijfsafhankelijke gegevens, kun u de totale (loon)kosten van uw flexkrachten berekenen.

Wijzigingen per januari 2024 meegenomen

De wijzigingen die per 1 januari 2024 gelden vanuit wet- en regelgeving, onze CAO voor Uitzendkrachten en de pensioenregeling zijn verwerkt in de (toelichting op de) kostprijselementen. Denk daarbij o.a. aan het afschaffen van de wachtdagcompensatie, wijzigingen rondom het wettelijk minimumloon en de terugkeerpremie ERD en de afschaffing van het jeugd-LIV per 1 januari 2024.

Wijziging ter verduidelijking

Daarnaast is een wijziging aangebracht in de indeling van de kostprijselementen in ‘blokken’. De loondoorbetalingsverplichtingen die vorig jaar in blok G stonden zijn verplaatst naar blok B. Hiermee wordt in het model duidelijker aangegeven dat bij het bepalen van de reserveringspercentages de inschatting van het aantal werkbare dagen van belang is.

Gerelateerde artikelen