ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Loonbetaling tijdens het opnemen van geboorteverlof (WIEG) – Fase A met uitzendbeding

Bij de helpdesk krijgen wij regelmatig de vraag in hoeverre het mogelijk is om het ‘tekort’ aan opgebouwde reserveringen te verrekenen met toekomstige op te bouwen reserveringen.

Vanaf 1 januari 2019 is het geboorteverlof uitgebreid van twee dagen naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, waarbij de partners gedurende deze periode recht hebben op doorbetaald verlof.

Dit betekent dat vanaf bovengenoemde datum uitzendkrachten onverkort recht hebben op het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met doorbetaling van loon.

Uitzendkrachten in Fase A met uitzendbeding bouwen reserveringen op voor kort verzuim, geboorteverlof en bijzonder verlof. Bij het opnemen van geboorteverlof door de uitzendkracht moet het loon als bedoeld in art. 1:2 Wet arbeid en zorg worden doorbetaald. De opgebouwde reservering voor kort verzuim, geboorteverlof en bijzonder verlof mag hiervoor worden aangewend. In het geval dat de reeds opgebouwde reserveringen niet voldoende is, moet dit door de uitzendonderneming worden aangevuld.

Het is echter niet toegestaan om het ‘tekort’ aan opgebouwde reserveringen te verrekenen met reserveringen die na het opnemen van geboorteverlof worden opgebouwd.

Meer vragen over geboorteverlof (WIEG) kun je vinden op het ledennet.

Gerelateerde artikelen