ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe brochure Werken onder de 18

De tekst in de brochure Werken onder de 18 is geactualiseerd. Zo staan er de actuele minimumjeugdlonen in (per 1 juli 2019).

Verder staan in deze brochure alle algemene en specifieke regels beschreven die volgens de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers onder de 18 jaar. De regels zijn per leeftijdscategorie beschreven.

Gerelateerde artikelen