ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Premies Whk 2022 bekend

Update november 2021: er zijn inmiddels meer premies bekend.

De nieuwe premies voor de Whk zijn bekendgemaakt. De sectorale premie voor de ZW stijgt van 5,32% (2021) naar 5,94% (2022). De sectorale premie voor de WGA stijgt van 1,62% (2021) naar 2,08% (2022).

Let op: het gaat hier om de sectorale premies die gehanteerd worden voor bijvoorbeeld kleine werkgevers. Voor de meeste uitzenders geldt het individuele percentage, dat pas later in het jaar wordt bekendgemaakt.

De maximumpremie voor 2022 is al wel bekend. Voor de ZW-premie stijgt deze van 9,31% naar 10,39%.

Een overzicht van de laatst bijgewerkte en laatst bekende hoogte van de kostprijselementen vindt u als in ons artikel over kostprijselementen. U kunt ook het brondocument van UWV bekijken.

Gerelateerde artikelen