ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rechtspositie en beloning

De CAO voor Uitzendkrachten regelt de rechtspositie en de beloning van uitzendkrachten.

1. Rechtspositie

De rechtspositie gaat over het soort contracten dat mag worden aangeboden aan uitzendkrachten. De cao wijkt af van de wettelijke bepalingen, waardoor de uitzendonderneming meer flexibiliteit kan bieden.

2. Beloning

Op grond van de Waadi en de uitzendrichtlijn geldt het principe van gelijke beloning. De uitzendkracht moet verdienen wat een vaste medewerker bij de inlener in dezelfde functie verdient.

Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag inlenersbeloning. Dit houdt in dat alle uitzendkrachten in principe beloond worden op basis van de zes elementen van de inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren, geldt hier een uitzondering voor.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen