ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rekenregels per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Het minimumloon per dag (vanaf 21 jaar) wordt met 1,41% verhoogd naar € 79,62. De aanpassingen gelden daarmee ook voor diverse uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Zo worden ook de grenzen voor de jeugd-LIV aangepast.

De zogenaamde rekenregels die door SZW worden gepubliceerd, geven u hier inzicht in.

Bekijk de nieuwe rekenregels vanaf 1 januari 2022hier.

Wouter Klomp – klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen