ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SFU-premie 2022 bekend

Het SFU-bestuur heeft recent in een bestuursvergadering besloten de premie voor 2022 vast te stellen op 0,075%, gelijk aan de premie voor 2021. Overeenkomstig de bepalingen in de SFU CAO stelt het SFU-bestuur jaarlijks voor het komende jaar de SFU-premie vast.

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie is een zorgvuldige afweging gemaakt. In die afweging zijn betrokken:

  • de werkgeverslasten
  • de realisatie van SFU-doelstellingen
  • de financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU
  • de financiële positie van het fonds

De SFU-premie 2022 is opgenomen in ons overzicht van kostprijselementen.

Gerelateerde artikelen