ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sociale premies 2022

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn bekend. Hierbij horen onder andere de nieuwe gedifferentieerde premies voor:

  • Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): de Aof-premie betreft dit jaar géén basispremie voor alle werkgevers en is gedifferentieerd in een Aof-premie voor kleine werkgevers 5.49% (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en grotere werkgevers 7.05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Deze loongrenzen zijn hiermee gelijkgetrokken aan de Whk-verdeling klein/middelgrote en grotere werkgevers.
  • Het Werkloosheidsfonds (Awf): De Awf-premie hoog stijgt van 5,34% (augustus 2021) naar 7,70% en de lage Awf-premie stijgt van 0,34% (augustus 2021) naar 2,70%. Hiermee komen de premies weer terug naar het niveau van januari 2021. Eerder dit jaar kregen werkgevers een korting op de Awf-premie in verband met de afschaffing van het BIK.
  • Het maximumpremie- en -bijdrageloon. Het maximumpremieloon stijgt naar € 59.706, en de ZVW is 6,70 % (wordt mogelijk nog met 0,05 verhoogd) en kinderopvang 0,50%.

Wij wachten nog op enkele laatste premies. Als deze bekend zijn bundelen wij deze in onze jaarlijkse kostprijspublicatie. Hierin is dan ook de impact van de laatste cao-wijzigingen op de kostprijs verwerkt.

De wijzigingen kun je terugvinden op onze pagina Kostprijselementen.

Gerelateerde artikelen