ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitwerking cao-akkoord: definitieve teksten

Op 17 november 2021 heeft de ABU met vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Dit onderhandelingsresultaat is inmiddels omgezet in cao-artikelen. De definitieve cao-tekst kunt u hieronder downloaden. Dit betreft een onopgemaakt document. De opmaak wordt nog in orde gemaakt en aan de vertalingen wordt gewerkt. Zodra dit gereed is voor publicatie, vindt u dat op de cao-pagina.

ABU-leden kunnen voor meer informatie terecht op Mijn ABU. Op de cao-pagina of de pagina met veelgestelde vragen.

Gerelateerde artikelen