ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerkgevers brengen eerste adviezen SER per 1 januari 2022 in praktijk

Meer en sneller zekerheid voor uitzendkrachten door de eerste fase te verkorten van 78 naar 52 weken en de tweede fase van 4 naar 3 jaar. Een uitbreiding van de inlenersbeloning. Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd (8 weken) en een bredere pensioengrondslag. Met deze verbeteringen wordt een deel van het in juni uitgebrachte SER-advies per 1 januari a.s. al in de praktijk gebracht. De sector gaat verder investeren in het versterken van de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten die langdurig zijn aangewezen op uitzenden. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten die starten in Nederland per 1 januari 2022 meer inkomenszekerheid krijgen. Dit is conform de wens van de commissie-Roemer.

Sieto de Leeuw, voorzitter ABU: “De uitzendwerkgevers zetten daarmee – nog voordat er wetgeving komt – eerste betekenisvolle stappen om het SER-advies in praktijk te brengen zodat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen. Dat doen we stapsgewijs. De SER adviseert immers om de adviezen integraal en in samenhang te implementeren. Dat is nodig omdat anders waterbedeffecten ontstaan die concurrentie op loonkosten in de hand werken. Wat ook meespeelt is dat onze leden best veel wijzigingen kunnen en willen doorvoeren, maar dat niet in één keer kunnen.”

In de onderhandelingen die na de zomer verder gaan, willen uitzendwerkgevers verdere invulling geven aan het SER-advies met meer zekerheid, gelijkwaardige beloning, een marktconform pensioen en het verder verbeteren van de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten. Afspraken die na de zomer worden gemaakt zullen – als het aan de uitzendwerkgevers ligt – onderdeel uitmaken van het uiteindelijke akkoord over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.

FNV, CNV en De Unie hebben wederom besloten hun deelname aan het cao-overleg te staken. De voorstellen van werkgevers waren voor hen niet verstrekkend genoeg en bovendien wilden deze bonden niet met LBV om tafel. Sieto de Leeuw: “Meerdere malen hebben wij aan de bonden aangeboden om in september verder te praten over een langjarige cao. Die langjarige cao is nodig om overeenkomstig het SER-akkoord verdere stappen te zetten. De LBV begrijpt het belang om daarover verder te onderhandelen. Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat de drie bonden juist nu weer uit het overleg zijn gestapt. Wij doen een dringende oproep aan hen om na de zomer alsnog met ons om tafel te gaan.”

Gerelateerde artikelen