ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update rond cao-afspraak PAWW

De ABU en de NBBU hebben in het kader van het cao-akkoord samen met de vakbonden afgesproken dat we voor uitzendkrachten een aanvullende WW- en WGA-verzekering gaan afsluiten. Dit doen we door ons als sector aan te sluiten bij de Stichting PAWW. De premie van 0,2% komt voor de rekening van de uitzendwerkgever.

Eerder heeft u kunnen lezen dat de ingangsdatum waarschijnlijk 1 juni of 1 juli 2022 zou zijn. Maar de aansluiting bij Stichting PAWW wordt daarvoor niet op tijd afgerond. De ingangsdatum verschuift daarom iets naar achteren.

Wij laten u op korte termijn weten wat de definitieve ingangsdatum zal zijn. Uiteraard ontvangt u van ons meer informatie over de implementatie en uitvoering. Softwareleveranciers worden ook op de hoogte gehouden van de wijzigingen.

Gerelateerde artikelen