ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Updates CAO voor Uitzendkrachten 2024 en CAO voor Uitzendkrachten 2025

Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande rondom de CAO voor Uitzendkrachten: de nieuwe tekst van de CAO voor Uitzendkrachten 2024 is nu beschikbaar, en de onderhandelingen voor de CAO voor Uitzendkrachten 2025 zijn in volle gang.

CAO voor Uitzendkrachten 2024

Afgelopen mei is zoals bekend een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten 2024, die loopt van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. De gemaakte afspraken zijn nu verwerkt in de definitieve tekst van de cao, die officieel is aangemeld bij het Ministerie van SZW. U kunt hier de definitieve tekst van de CAO voor Uitzendkrachten 2024 vinden. Het verzoek tot algemeenverbindendverklaring wordt binnenkort ingediend.

CAO voor Uitzendkrachten 2025

In juni zijn de ABU, NBBU en vakbonden gestart met onderhandelingen over de CAO voor Uitzendkrachten 2025. Het hoofdthema is het realiseren van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, zoals voorgesteld in het MLT-advies van de SER (2021). Hoewel de gesprekken tussen cao-partijen constructief zijn, is er voor de zomervakantie nog geen overeenstemming bereikt. De visies over hoe gelijkwaardigheid bereikt wordt liggen vooralsnog te ver uit elkaar. De onderhandelingen worden in september hervat.

Gerelateerde artikelen