ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vakbonden leggen cao-overleg stil

ABU en NBBU betreuren dat vakbonden het cao-overleg hebben stilgelegd. Gisteren kwamen de bonden naar buiten met dit bericht, waarin een afspraak over de huisvesting van arbeidsmigranten als heet hangijzer werd genoemd.

Zowel de vakbonden als ABU en NBBU willen de huisvesting van arbeidsmigranten goed regelen, in heldere afspraken, die goed gehandhaafd worden. In onze gezamenlijke strijd tegen misstanden en malafide uitzendbureaus, is het voor alle betrokkenen belangrijk om dit gezamenlijk te regelen. ABU en NBBU betreuren het daarom dat de vakbonden het overleg nu hebben stilgelegd, maar zijn nog steeds gecommitteerd om samen tot goede afspraken te komen.

Gerelateerde artikelen