ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging ABU-loongebouw per 1 juli 2019

Let op; dit is een gerectificeerd bericht. In de tabel die wij dinsdag 11 juni jl. publiceerden stond een fout, onderstaand vindt u de juiste tabel. 

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 2,42% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III). Deze verhoging gaat in per 1 juli 2019. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML*.

De loonsverhogingssystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

      1. De salarisbedragen uit het ABU-loongebouw die deel uitmaken van de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019 (artikel 28 lid 2) worden per 1 juli 2019 verhoogd met 2,42%. De verhoging van 2,42% is niet toegepast op de functiegroepen 1 t/m 3 in de Allocatiegroep (kolom I). Daarop is de verhoging van de WML-bedragen door het ministerie van SZW toegepast.
      2. De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 1 juli 2019 verhoogd met 2,42%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 1 juli 2019 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: a.  de uitzendkrachten op wie op 1 juli 2019 krachtens de cao de inlenersbeloning wordt toegepast; b.  de uitzendkrachten die op 1 juli 2019 een brutobeloning genieten conform de Kolom I functiegroep 1 t/m 3 van de ABU-beloning.

De loonsverhoging leidt tot de volgende nieuwe salaristabel ABU-beloning per 1 juli 2019:

Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 1 juli 2019

 

Functiegroep

(I)

Beginsalaris

(II)

Beginsalaris

(III)

Eindsalaris

 

(IV)

Periodieke verhoging naar functiegroep

Allocatiegroep Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep Groep niet-indeelbaar
 1  € 9,44*  € 10,16  € 12,43  2,1%
 2  € 9,44*  € 10,62  € 13,41  2,2%
 3  € 9,44*  € 11,20  € 14,57  2,3%
 4  € 11,16  € 11,78  € 15,47  2,4%
 5  € 11,66  € 12,29  € 16,88  2,5%
 6  € 12,23  € 13,28  € 18,62  2,6%
 7  € 14,16  € 20,76  2,7%
 8  € 15,52  € 23,36  2,8%
 9  € 17,12  € 26,35  2,9%
10  € 18,10  € 29,43  3,0%

 

*De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2019 € 9,44.

Voor meer informatie over de verhoging van het WML verwijzen we u naar ons nieuwsbericht van 9 mei jl.

Voor de volledigheid treft u hier de tabel met het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, de tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2019, de tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen BBL per 1 juli 2019 en de ABU-loontabel per 1 juli 2019 aan.

Gerelateerde artikelen