ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging ABU loongebouw (per 2 juli 2018) en wettelijk minimumloon (per 1 juli 2018)

Verhoging ABU loongebouw per 2 juli 2018

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,84% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III). Deze verhoging gaat in per 2 juli 2018. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML*.

De loonsverhogingssystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

  1. De salarisbedragen uit het ABU-loongebouw die deel uitmaken van de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019 (artikel 28 lid 2) worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. De verhoging van 1,84% is niet toegepast op de functiegroepen 1 t/m 3 in de Allocatiegroep (kolom I). Daarop is de verhoging van de WML-bedragen door het ministerie van SZW toegepast.
  2. De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: a.  de uitzendkrachten op wie op 2 juli 2018 krachtens de cao de inlenersbeloning wordt toegepast; b.  de uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een brutobeloning genieten conform de Kolom I functiegroep 1 t/m 3 van de ABU-beloning.

De loonsverhoging leidt tot de volgende nieuwe salaristabel ABU-beloning per 2 juli 2018:

Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 2juli 2018 (functiegroepen 1 t/m 3 in kolom I per 1 juli 2018)

Functiegroep (I)

Beginsalaris

Allocatiegroep


(II)
Beginsalaris

Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep Groep niet-indeelbaar

(III)

Eindsalaris


(IV)
Periodieke verhoging naar functiegroep
 1  € 9,20*  € 9,92  € 12,14  2,1%
 2  € 9,20*  € 10,37  € 13,09  2,2%
 3  € 9,20*  € 10,94  € 14,23  2,3%
 4  € 10,90  € 11,50  € 15,10  2,4%
 5  € 11,38  € 12,00  € 16,48  2,5%
 6  € 11,94  € 12,97  € 18,18  2,6%
 7  € 13,83  € 20,27  2,7%
 8  € 15,15  € 22,81  2,8%
 9  € 16,72  € 25,73  2,9%
10  € 17,67  € 28,73  3,0%

*De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2018 € 9,20.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 73,58 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 juli 2018 als volgt uit komt te zien:

 

Functiegroep

(I)

Beginsalaris Allocatiegroep

 1  € 9,20
 2  € 9,20
 3  € 9,20

Gerelateerde artikelen