ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanpassing tabel cao-beloning allocatiegroep per 1 januari 2020

Vanwege de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2020 is ook de tabel cao-beloning allocatiegroep van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten aangepast.

De nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 veranderen de daarin opgenomen beginuurlonen meteen.

Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het minimumloon: per 1 januari 2020 is dit € 9,54 per uur op basis van een 40-urige werkweek. Voor de functiegroepen 4, 5 en 6 geldt dat het uurloon o.g.v. artikel 33 lid 11 wordt verhoogd met het afgesproken percentage van de WML verhoging, namelijk 1,10% per 1 januari 2020.

Naast de verhoging van de tabel wordt ook het feitelijk uurloon van de uitzendkracht (die onder de cao-beloning allocatiegroep valt) per 1 januari 2020 verhoogd met het afgesproken percentage van de WML verhoging (1,10%). Valt de verhoging van het uurloon samen met een periodieke verhoging? wordt eerst het feitelijk uurloon verhoogd en wordt daarna de periodieke verhoging toegepast.

De tabel voor cao-beloning allocatiegroep ziet er per 1 januari 2020 als volgt uit:

Functiegroep (I)

Beginsalaris allocatiegroep

(II)

Periodieke verhoging naar functiegroep

1 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
2 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
3 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
4 € 11,28 2,25%
5 € 11,79 2,25%
6 € 12,36 2,25%

* Voor de minimum feitelijke uurlonen in deze tabel is uitgegaan van de voor deze cao geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week. Bij een normale arbeidsduur bij de opdrachtgever die minder is dan 40 uur per week, moet het uurloon gebaseerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon worden herberekend, zodat wordt voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Voor uitzendkrachten in de leeftijden van 15 t/m 20 jaar kunnen op de feitelijke uurlonen de percentages van het wettelijk minimum jeugdloon worden toegepast. Let op: voor de vaststelling van het toe te passen percentage naar leeftijd wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden. De bekendmaking van de verhoging van het WML inclusief de staffels voor het jeugd WML vindt u in de Staatscourant.

Voor meer informatie over de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 verwijzen we u naar het ABU Nieuwsbericht van 11 november.

Joyce de Jong, helpdesk@abu.nl

Gerelateerde artikelen