ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verlenging avv CAO voor Uitzendkrachten

In De Staatscourant is het verzoek aan het ministerie van SZW tot verlenging van de algemeenverbindendverklaring van de huidige cao met een jaar opgenomen.

De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt tot 2 januari 2023. De cao was ook tot die datum algemeen verbindend verklaard (avv). Bij het aangaan van deze cao hebben cao-partijen afgesproken dat de cao met een jaar wordt verlengd als er vóór het verlopen geen nieuwe cao wordt afgesproken. Cao-partijen zijn nog steeds met elkaar in overleg en hebben in 2023 de belangrijke taak om het SER-MLT advies in de cao te verwerken.

Laura Spangenberg (spangenberg@abu.nl)

Gerelateerde artikelen