ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verwarrende berichtgeving wijziging cao door CAOWijzer

De ABU heeft een kleine aanpassing in de cao moeten doorvoeren. In de cao stond in het artikel voor de ondernemingen in het buitenland nog een verkeerde verwijzing (artikel 44). De CAOWijzer heeft deze wijziging opgepikt en opgenomen in hun nieuwsbericht. Hierbij zit de cao-tekst gevoegd zoals die straks algemeen verbindend wordt verklaard.

In een cao staan arbeidsvoorwaarden, maar ook andere zaken zoals looptijd en de cao-partijen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij de pensioenbepaling, omdat deze helemaal onder de verplichtstelling valt. Er zijn verschillende redenen waarom bepalingen niet voor avv in aanmerking komen. Dit zijn de niet-avv-bare bepalingen en moeten daardoor door de indiener worden gerenvooieerd.

Leden van de ABU worden direct door hun lidmaatschap gebonden aan de cao, dus ook aan bepalingen die eventueel zijn gerenvooieerd. Het is dus niet zo dat u de doorgehaalde teksten niet meer hoeft toe te passen. U kunt de melding van CAOWijzer dus in dit geval negeren en gewoon de cao blijven toepassen zoals die is opgenomen in de cao-app, website en het boekje.

Gerelateerde artikelen