ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten per juli en augustus

Wij berichtten u al eerder over wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten. De integrale tekst van de CAO voor Uitzendkrachten is op de website aangepast. Er is een aantal wijzigingen dat per 1 juli is ingegaan, dit betreft artikel 28 en artikel 33. En een aantal wijzigingen dat per 1 augustus van kracht is gegaan, te weten in de artikelen 46 en 47 en in de Bijlagen III Pensioenovereenkomst en Bijlage VI, die vervallen is. U vindt ze op de website.

Ook de Nederlandse pdf is aangepast. De Engelse en Poolse pdf zullen volgende week aangepast zijn, evenals de cao-app in de diverse talen.

Gerelateerde artikelen