ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU komt met veiligheidsprotocol veilig wonen, vervoer, werk en zorg voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten moeten in Nederland veilig kunnen wonen, werken, reizen en toegang tot zorg hebben. Om dit te realiseren zijn duidelijke veiligheidsregels nodig. Die zijn er nu niet, terwijl eenduidige regels van groot belang zijn voor arbeidsmigranten, uitzenders en opdrachtgevers. De ABU en zijn leden nemen graag hun verantwoordelijkheid en komen daarom met heldere en al getoetste richtlijnen. Met dit ABU-Corona veiligheidsprotocol zet de ABU een belangrijke stap om de kwaliteit in de branche op een hoger plan te brengen. 

Het ABU-Corona veiligheidsprotocol biedt werkbare handvatten aan zowel uitzendondernemers en arbeidsmigranten als inleners, huisvesters en lokale overheden. Het protocol is gebaseerd op het concept Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten van de Stichting van de Arbeid en de geldende maatregelen en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Daar waar geen eenduidigheid is rond overheidsbeleid, is voor dit protocol goed gekeken naar andere sectoren en gespecialiseerde branches, zoals de sectorprotocollen veilig taxivervoer, veilig zorgvervoer en de Covid-19-richtlijnen voor het touringcarvervoer. Deze vervoersprotocollen borgen het veilig groepsvervoer van de kwetsbaarste mensen in onze samenleving, zoals ouderen en zorgbehoevenden.

Heldere regels rondom werk, vervoer en wonen zijn in het belang van de arbeidsmigranten zelf, voor de veiligheid van iedereen en voor het draaiende houden van vitale sectoren die grotendeels draaien op het werk van onze arbeidsmigranten. “Wij staan voor goed werkgeverschap. Dat is altijd al belangrijk, maar in tijden van corona des te meer. Daarom hebben we dit protocol met praktische maatregelen opgesteld. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Wij roepen het kabinet en sociale partners op om deze richtlijnen te bekrachtigen. Er is nu te lang onduidelijkheid geweest,” aldus ABU-directeur Jurriën Koops.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
In het protocol zijn ook extra maatregelen opgenomen voor huisvesting. Het aantal bewoners per huis wordt beperkt en samenstellingen blijven zo veel als mogelijk ongewijzigd. Ook delen arbeidsmigranten met maximaal één ander persoon een slaapkamer. Waar mogelijk en gewenst krijgen arbeidsmigranten eigen slaapkamers. Dat is een grote opgave met het huidige huisvestingstekort voor arbeidsmigranten. Hiervoor vroeg de ABU al ver voor de coronacrisis aandacht. Koops: “De arbeidsmigrant is van grote waarde voor onze arbeidsmarkt en economie. Meer dan 80% werkt in vitale sectoren. Zij verdienen een veilig verblijf in Nederland. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar oplossingen vinden om voldoende huisvesting te realiseren en andere benodigde maatregelen treffen. Ook dat hoort bij goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.”

Update

Het protocol is inmiddels geactualiseerd. U vindt hier de meest actuele versie (van 15 oktober 2020).

Gerelateerde artikelen