ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Corona

De coronacrisis voelt onwerkelijk aan en met de dag wordt het beeld zorgelijker en de maatregelen ingrijpender. De lege schappen in onze eigen supermarkten, de sluiting van scholen en horeca, de emotionele beelden uit het zwaar getroffen Italië en de oproep van ons kabinet om sociale contacten te mijden en vooral thuis te werken.

Onze samenleving schudt op zijn grondvesten. Onze economie wordt zwaar getroffen en bij dergelijke crises staat onze branche vaak in de frontlinie. De uitzendbranche is er om dergelijke klappen op te vangen: piek en ziek.

Uitzenders en uitzendkrachten in de reisbranche, de luchtvaart, in de horeca of in de evenementensector zijn zwaar getroffen. Reken maar dat zij zich inspannen om mensen elders te bemiddelen. Maar als de vraaguitval zo acuut en op zo’n grote schaal plaatsvindt, is de rek bij uitzenders en payrollondernemingen niet oneindig.

Daarom ook hebben wij vrijdag 13 maart een brief aan minister Koolmees gestuurd met de oproep om de branche snel, eenvoudig en in ruime mate toegang te geven tot de regeling voor werktijdverkorting. Ook uitzenders en payrollondernemingen moeten daarvan in deze situatie gebruikmaken. Zeker nu, na de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans, steeds meer uitzendondernemingen hun uitzendkrachten urengaranties toekennen met loondoorbetalingsplicht ook in combinatie met contracten voor onbepaalde tijd en payrollovereenkomsten volledig gelijk worden gesteld met vaste werknemers.

In deze bijzondere situatie is er meer nodig. Ook om het leed te verzachten voor de vele duizenden uitzend- en payrollkrachten die hun baan verliezen. Uiteraard is de inzet van uitzenders er vooral op gericht om deze groepen te herplaatsen. Want ‘piek en ziek’ brengt ook veel extra vraag met zich mee, zoals op dit moment in vervoer, bezorgdiensten, supermarkten, zorg of schoonmaak. Zo draagt onze sector ook bij aan het draaiende houden van cruciale beroepsgroepen en vitale processen.

Maar ook onze allocatieve functie kent bij zo’n grote en veelomvattende crisis zijn beperkingen. Daarom roept de ABU ook op tot extra maatregelen om uitzendkrachten die hun baan verliezen te ontzien, bijvoorbeeld door ruimhartige en versnelde toelating tot de WW of door een bijzonder steunfonds voor flexibele arbeidsrelaties.

Deze crisis vraagt om onconventionele maatregelen voor de bescherming van uitzend- en payrollkrachten en voor het overeind houden van uitzend- en payrollondernemingen.

UPDATE: Inmiddels hebben we van het ministerie bevestigd gekregen dat de WTV ook gewoon openstaat voor uitzend- en payrollondernemingen.

Gerelateerde artikelen