ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onze vijf voorstellen om piek van werkloosheid af te vlakken

Vorige week vrijdag heeft de ABU minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNO-NCW voorstellen gestuurd voor het dempen van de werkloosheid en de bijdrage hieraan van de uitzendbranche. Deze voorstellen zijn nodig wanneer de NOW-2 afloopt, waarna een flinke toename van de werkloosheid dreigt.

Dit zijn onze voorstellen om investerend de crisis uit te komen en de economische schade te beperken:

  1. Het behoud en de stimulering van werkgelegenheid met fiscale maatregelen
  2. Vergroten van de mobiliteit van mensen tussen sectoren
  3. Activerend arbeidsmarktbeleid op basis van samenwerking tussen UWV, gemeenten en uitzenders
  4. Forse uitbreiding van budgetten voor scholing en transities van van-werk-naar-werk
  5. Tijdelijk versoepelde toegang tot de WW, ook voor uitzend- en payrollkrachten

Om het voorgaande te realiseren, is een fors sociaal investeringspakket voor de arbeidsmarkt nodig. De ABU heeft becijferd dat dit tot en met eind 2021 ongeveer 2,6 miljard euro gaat kosten.

Lees meer in onze brief (pdf) die we aan verschillende betrokkenen stuurden.

Gerelateerde artikelen